Pravidla pro vstup a návrat z Chorvatska

Aktualizace 23.7.2021

Dne 22.7.2021 BYLO CHORVATSKO ZAŘAZENO DO oranžového seznamu ECDC, ale Česká republika má  Chorvatsko stále zařazeno do zelené, tedy platí pravidla pro zelenou barvu cestovatelského semaforu.  Pokud bude i Českou republikou přesunuto do oranžové, pravidla návratu se při nyní platných nařízeních nezmění. 

 

Upozorňujeme, že od 1.9.2021 končí plošné proplácení testů pojišťovnou, testy budou nadále hrazeny rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám. 

 

Vstup do Chorvatska od 23. července 2021:

 

Od 1. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platnýmEU digitální COVID certifikátem.
Výjimečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstupit do Chorvatska, pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek:
1.    Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
2.    Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
3.    Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 270 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.
4.    Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
5.    Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
6.    Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dózy očkovací látky s tím, že od očkování neuběhlo více jak 210 dnů
7.    Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19
8.    Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země

Výjimka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11,99 let). Ony do Chorvatska mohou vstoupit, pakliže jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.


Cestující nadále vyplňují epidemiologický formulář EnterCroatia https://entercroatia.mup.hr/ , který je dostupný i v české jazykové mutaci. Někdy je nutné formulář odesílat opakovaně, než se skutečně odešle, v tom případě je potřeba znovu připojit certifikáty, ostatní vyplněné údaje zůstanou zachovány. 

Děti do 12 let, pokud jsou v doprovodu rodiče nebo opatrovníka, mohou bez ničeho, pokud rodiče/opatrovníci mají digitální certifikát EU nebo negativní test nebo potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělaném COVIDu.

Při vyplňování Enter Croatia děti uvedete, ale nebudete si všímat tlačítek pro certifikáty, pak formulář projde odesláním. 

 

První dávka: (článek III.) lze vstoupit do HR s potvrzením o přijetí první dávky látek Moderna, Pfizer, Gamaleya v období mezi 22. a 42. dnem od přijetí této první dávky. V případě Astra Zeneca v období mezi 22. a 84. dnem. U jednodávkové vakcíny Janssen mezi 14. a 210. dnem.

Zdroj: Asociace cestovních kanceláří ČR https://www.ackcr.cz

 

Návrat z Chorvatska od 9. července 2021:  

 

Všechny osoby (výjimkou jsou děti do 6 let) musejí před návratem vyplnit PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ https://plf.uzis.cz, pro každou osobu se vyplňuje zvlášť. Formulář lze vytisknout Ctrl+P nebo uložit do záložek. Také Vám přijde do emailu odkaz i QR kód, díky kterým si v případě aktvního připojení k internetu  můžete formulář zobrazit na webu s tím, že Vám bude před jeho zobrazením zaslána ověřovací SMS na mobil, který jste v registraci uvedli. 

 

Osoby, které nespadají do výjimek, pokud cestují ze země zelené (nízké riziko) nebo oranžové (střední riziko), mohou mít test před návratem antigenní max. 48 hodin nebo RT-PCR max. 72 hodin starý, lze ho nahradit testem antigenním nebo PCR do 5 dnů po návratu do ČR (do výsledku testu samoizolace) a to včetně osob cestujících hormadnou dopravou (pozor, je nutné brát do úvahy i podmínky dopravce).

 

Výjimky:

Osoby spadající do výjimek nemusejí mít testy (pozor, je nutné brát do úvahy i podmínky dopravce) ani samoizolaci, níže uvedené výjimky musejí  doložit:

- osoby s dokončeným očkováním v zemích EU+, kdy od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů (nutno prokázat národním certifikátem, jehož vzor je zveřejněn na webu Ministerstva zdravotnictví, nebo digitálním EU certifikátem o očkování).
- občany ČR a občany EU+, kteří byli plně očkovaní vakcínou schválenou agenturou EMA v zemích mimo EU+, a od poslední dávky uplynulo minimálně 14 dnů (nutno prokázat certifikátem, jehož vzor je zveřejněn na webu Ministerstva zdravotnictví).
- osoby, které alespon  před 11 dny a ne více než 180 dny prodělaly nemoc covid-19 v zemi EU (nutno prokázat potvrzením od lékaře ze země EU+, kde proběhla izolace - v anglickém jazyce s razítkem, identifikačními údaji lékaře a jeho telefonem; nebo digitálním EU certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19)

- děti do 6 let (tím se myslí max. 5,99 roku) bez testů a bez povinnosti vyplnit příjezdový formulář

 

KOMPLETNÍ INFORMACE NA WEBU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html

 

KOMPLETNÍ INFORMACE NA WEBU MINISTERSTVA VNITRA: 

https://covid.gov.cz/situace/dovolena-2021/chorvatsko 

 

Rakousko - tranzit

https://www.mzv.cz/vienna/cz/koronavirus/vyjimky_z_omezeni_cestovani/prechod_hranic_z_cr_do_at.htm

- v případě tranzitu bez testu

- tranzit bez zastavení (s výjimkou nutné zastávky např. na WC) 

- nutno využít přechody typu A, do Slovinska: Karavanke, Ljubelj, Šentilj (dálnice), Gornja Radgona, Gederovci
- tranzitující osoby nemusejí vyplňovat registraci https://entry.ptc.gv.at/ 

Pokud by se však v rámci tranzitu chtěly cestující osoby v Rakousku déle zdržovat (delší zastávky, návštěvy restaurace apod.), platí pro ně již obecné podmínky pro vstup a pobyt.

 

Slovinsko - tranzit

https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/covid_19_informace_pro_ceske_obcany.html 

https://www.slovinsko.travel/covid-19-aktualizace-1472021

- v případě tranzitu bez testu (po jednání slovinské vlády 14.7. zůstává výjimka pro tranzit a to s platností do 15.8., kdy dojde k novému projednání)

- tranzit bez zastavení (s výjimkou nutné zastávky např. na WC) 

- na tranzit přes území Sloviska maximálně 12 hodin

- lze využít všechny přechody, seznam zde: https://www.policija.si/eng/areas-of-work/border-matters-and-foreigners/border-crossings

 

 

Zde si lze stáhnout Váš očkovací certifikát nebo certifikát o prodělání covidu nebo o výsledku testu:
https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni

Od 1.6.2021 platí nový formát certifikátu, máte-li starší, je potřeba si stáhnout novou verzi. Na stránkách naleznete platné certifikáty ne starší než 180 dnů.

 

Otázky a odpovědi k certifikátům:

https://koronavirus.mzcr.cz/caste-otazky-a-odpovedi/

 

APILACE TEČKA A ČTEČKA =  digitální certifikát EU v mobilním zařízení

Z Google Play nebo Apple Store si můžete do svého chytrého zařízení nainstalovat aplikaci Tečka a čTečka.

Tečka slouží k uložení certifikátů a aktualizuje validační pravidla i podpisové certifikáty států EU. Jednoduše řečeno si do mobilu uložíte certifikáty ve formátu vhodném pro EU a to nejen ten Váš, ale v případě, že chcete a ony svolí, i dalších osob, a můžete je tak mít neustále při sobě. Údaje se pravidelně aktualizují. 

čTečka slouží k ověřování  platnosti certifikátů uložených nejen v Tečce, ale také těch papírových či v elektronické podobě např. v pdf a to prostřednictvím fotoaparátu (čtečky čárových kódů implementované v aplikaci). V případě platného certifikátu se display rozsvítí zeleně, u neplatného červeně. 

 

Kompletní ochranné opatření pro návrat do ČR: https://www.mvcr.cz/soubor/tabulka-pravidla-vstupu-a-navratu-na-uzemi-ceske-republiky-dle-ochranneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-pro-obcany-cr-jejich-rodinne-prislusniky-a-rezidenty.aspx

 

Země dle míry rizka nákazy: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

 

Seznam akceptovaných antigenních testů ZDE

 

Seznam certifikovaných laboratoří ZDE

 

 

Dubrovník