Doprava

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO CHORVATSKA 2018

 

S ohledem na přísné evropské normy pro autobusovou dopravu, které určují kromě jiného maximální počet odjetých hodin pro řidiče v návaznosti na povinnou přestávku, stanovila 101 CK Zemek pro sezonu 2018 v České republice následující nástupní místa. 
                 
101 CK Zemek si s ohledem na počet prodaných míst vyhrazuje právo na změnu času odjezdu a také změnu trasy. Z některých měst je doprava řešena svozem na jiné nástupní místo. Svozy jsou řešeny autobusem jedoucím po trase, osobním autem nebo mikrobusem, proto počítejte vždy minimálně s možností jednoho přestupu. Svozové dopravní prostředky nemusí být vybaveny klimatizací. Časy odjezdu, popisy nástupních míst (i svozových) a telefonní kontakty budou uvedeny až na jízdence, kterou obdržíte cca 7 dní před odjezdem. Časy odjezdu z HR budou zaslány formou sms na uvedené telefonní číslo klienta ve smlouvě o zájezdu a to i v případě, že čas odjezdu je na jízdence uveden - ten je pouze orientační.
                 
Upozorňujeme, že každý autobus nabírá klienty na trase postupně, takže např. klient z Turnova má samozřejmě oproti cestujícímu z Brna nevýhodu v délce trasy a i v počtu nástupních a výstupních zastávek. Obdobně je tomu tak i při výstupu/nástupu v Chorvatsku, kde má vždy bus určenou trasu do většího počtu letovisek (10 -15 míst) a to z důvodu, že je organizován jako "linkový/zastávkový" a vykládá/nakládá klienty v příslušných destinacích po trase postupně. Ne vždy je možné zajet přímo k hotelům, penzionům, a proto z důvodu bezpečnosti a dopravních předpisů vykládá bus klienty na místech tomu určených (parkoviště, bus.zastávky, čerpací stanice atd). Autobusová doprava je samostatný produkt a nekoresponduje s nástupem na ubytování/odchodem z ubytování, a ne vždy plynule navazuje na odjezdy/příjezdy trajektů. Dle potřeb si CK vyhrazuje právo na změnu trasy autobusu (např. při zpáteční cestě). 
                 
Místenky v autobuse lze pořídit pouze při sepisování smlouvy o zájezdu jako nepovinný příplatek (prodejní cena rezervace konkrétního sedadla v autobuse - místenky je pro klienta 200,- Kč/obousměrně). Z důvodu dané kapacity autobusu nelze vyhovět všem - v případě obsazenosti rezervovaného místa klienty telefonicky sami informujeme, nabídneme místo jiné a příplatek vrátime. Zasedací pořádek se tvoří až před daným termínem odjezdu. Sestavování zasedacího pořádku v autobuse s přihlédnutím na místenky a požadavky klientů má v kompetenci pouze pracovník dopravního oddělení CK - a jeho rozhodnutí je konečné a nelze jej měnit či uplatňovat reklamaci. Informace ohledně místenek na usazení v autobuse nejsou uvedeny na jízdence, tyto požadavky jsou pevně zaneseny do zasedacího pořádku a předány řidičům do autobusu. Každé osobě včetně dětí je přiřazeno pouze jedno sedadlo, slevy z jízdného na děti neposkytujeme. Autobusy nejsou vybaveny upínacími pásy pro dětské autosedačky (dle směrnice nejsou autosedačky v autobusech povinné). Obsazujeme všechna místa v autobuse včetně prostředního na „zadní pětce“. Autobusovou dopravu klientům zajišťujeme i u jiných dopravců, tato skutečnost bude poznamenána až na jízdence. V případě jiného dopravce negarantujeme dodržení rezervace konkrétního místa v autobuse - v takovém případě je klientovi příplatek za místenku vrácen.
     
Autobusová doprava je zajišťována standardními autobusy pro mezinárodní přepravu osob. Autobusy mají klimatizaci, DVD, občerstvení, případně WC a dle roku výroby buď mají nebo nemají dvoubodové bezpečnostní pásy. Přeprava domácích zvířat a rozměrných zavazadel (cyklistická kola, surfy atd.) není povolena. Zrušení dopravy ze strany objednavatele/klienta musí být písemnou formou - při stornování 14 - 5 dní před termínem odjezdu 50% ceny jízdného, při stornování 4 dny před termínem 100% ceny jízdného.
                 
Minimální počet účastníků pro svoz/rozvoz z jednoho nástupního místa jsou 4 osoby. Při nižším počtu osob, bude klientovi nahlášená změna nástupního místa. Svoz/rozvoz jedné osoby není možný. 101 CK Zemek si vyhrazuje právo i na zrušení nástupního místa vlivem nepředvídaných událostí. V případě nedostatečného počtu osob může dojít z ekonomického hlediska ke zrušení dopravy/zájezdu, v tomto případě bude klientovi vrácena částka v plné výši. CK si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy osoby pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek a osoby agresivně se chovající či vulgárně napadající posádku autobusu a spolucestující a to bez nároku na finanční kompenzaci za neuskutečněnou dopravu.

Kontakty pro oblasti severní, střední, západní, jižní Čechy a Prahu:
tel: 326 912 992  
e-mail: doprava@101ckzemek.cz, doprava2@101ckzemek.cz 
Dispečink pátek až neděle: +420 774 000 424

 

Kontakty pro oblasti východní Čechy a Morava: 
tel: 564 407 545  
e-mail: zdar@101ckzemek.cz
Dispečink pátek až neděle: +420 774 000 433

 

MĚSTO / KRAJ                
                 
Ústecký kraj Istrie Kvarner/o.Krk Zaton-Kaštel Split-Podgora Igrane-Ploče Trpanj 6 Orebič-Perna Korčula 7
Děčín 2 390 Kč 2 390 Kč 2 590 Kč 2 690 Kč 2 790 Kč 3 090 Kč 2 890 Kč 3 090 Kč
Chomutov 2 390 Kč 2 390 Kč 2 590 Kč 2 690 Kč 2 790 Kč 3 090 Kč 2 890 Kč 3 090 Kč
Most 2 390 Kč 2 390 Kč 2 590 Kč 2 690 Kč 2 790 Kč 3 090 Kč 2 890 Kč 3 090 Kč
Žatec 2 390 Kč xxx 2 590 Kč 2 690 Kč 2 790 Kč 3 090 Kč xxx xxx
Ústí nad Labem 2 290 Kč 2 290 Kč 2 490 Kč 2 590 Kč 2 690 Kč 2 990 Kč 2 790 Kč 2 990 Kč
Louny 2 290 Kč xxx 2 490 Kč 2 590 Kč 2 690 Kč 2 990 Kč xxx xxx</