Pravidla pro vstup a návrat z Chorvatska

Aktualizace 10.2.2022

VSTUP do Chorvatska:

 

 

 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST SE PŘES ZIMU NEAKTUALIZUJE, NÁVRATOVÉ PODMÍNKY DO ČR A PODMÍNKY PRŮJEZDNÍCH ZEMÍ BUDOU AKTUALIZOVÁNY PŘED SEZÓNOU. Toto je stav z podzimu 2021.

 

Návrat z Chorvatska:

 

Všechny osoby (výjimkou jsou děti do 12 let - myslí se max. 11,99 roku) musejí před návratem vyplnit PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ https://plf.uzis.cz, pro každou osobu se vyplňuje zvlášť. Formulář lze vytisknout Ctrl+P nebo uložit do záložek. Také Vám přijde do emailu odkaz i QR kód, díky kterým si v případě aktvního připojení k internetu  můžete formulář zobrazit na webu s tím, že Vám bude před jeho zobrazením zaslána ověřovací SMS na mobil, který jste v registraci uvedli. Upozorňujeme klienty, kteří nemají ulici, pouze číslo domu, aby vyplnili město, zcela přeskočili (vůbec do ní nevstupovali) kolonku Ulice/Street a vyplnili až číslo popisné, jinak formulář neprojde. 

 

Osoby, které nespadají do výjimek, pokud cestují ze země ZELENÉ (nízké riziko) nebo ORANŽOVÉ (střední riziko), mohou mít test před návratem antigenní max. 48 hodin nebo RT-PCR max. 72 hodin starý, lze ho nahradit testem antigenním nebo PCR do 5 dnů po návratu do ČR a to včetně osob cestujících hormadnou dopravou (pozor, je nutné brát do úvahy i podmínky dopravce!). Do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 

 

Osoby, které nespadají do výjimek, pokud cestují ze země ČERVENÉ  (vysoké riziko) nebo TMAVĚ ČERVENÉ (velmi vysoké riziko), musí mít test PŘED NÁVRATEM a to formou písemného potvrzení vystavené osobou oprávněnou provádět tento test v zemi, ve které byl proveden, nebo formou certifikátu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu.

Při hromadné dopravě před jejím zahájením RT-PCR test max. 72 hodin starý.

Při vlastní dopravě autem postačuje RAT (antigenní) test max 48 hodin starý.

Po vstupu na území ČR se musejí všichni, bez ohledu na formu dopravy, v rozmezí mezi 5. až 7. dnem po návratu podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu není nutná samoizolace, ale je nutno nosit respirátor.  

 

Výjimky:

Osoby spadající do výjimek nemusejí mít testy (pozor, je nutné brát do úvahy i podmínky dopravce), níže uvedené výjimky musejí  doložit:

- osoby s dokončeným očkováním v zemích EU+, kdy od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů (nutno prokázat certifikátem, jehož vzor je zveřejněn na webu Ministerstva zdravotnictví).
- občany ČR a občany EU+, kteří byli plně očkovaní vakcínou schválenou agenturou EMA v zemích mimo EU+, a od poslední dávky uplynulo minimálně 14 dnů (nutno prokázat certifikátem, jehož vzor je zveřejněn na webu Ministerstva zdravotnictví).
- osoby, které alespon  před 11 dny a ne více než 180 dny prodělaly nemoc covid-19 v zemi EU (nutno prokázat potvrzením od lékaře ze země EU+, kde proběhla izolace - v anglickém jazyce s razítkem, identifikačními údaji lékaře a jeho telefonem; nebo digitálním EU certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19)

- děti do 12 let (tím se myslí max. 11,99 roku) bez testů a bez povinnosti vyplnit příjezdový formulář

 

KOMPLETNÍ INFORMACE NA WEBU MINISTERSTVA ZAHRANIČÍ: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

 

KOMPLETNÍ INFORMACE NA WEBU MINISTERSTVA VNITRA: 

https://covid.gov.cz/situace/dovolena-2021/

 

KOMPLETNÍ INFORMACE NA WEBU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ: 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

 

KOMPLETNÍ INFORMACE NA WEBU CHORVATSKÉHO VELVYSLANECTVÍ: 

https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html 

 

Rakousko - tranzit

https://www.mzv.cz/vienna/cz/koronavirus/vyjimky_z_omezeni_cestovani/prechod_hranic_z_cr_do_at.htm

- v případě tranzitu bez testu

- tranzit bez zastavení (s výjimkou nutné zastávky např. na WC) 

- nutno využít přechody typu A, do Slovinska: Karavanke, Ljubelj, Šentilj (dálnice), Gornja Radgona, Gederovci
- tranzitující osoby nemusejí vyplňovat registraci https://entry.ptc.gv.at/ 

Pokud by se však v rámci tranzitu chtěly cestující osoby v Rakousku déle zdržovat (delší zastávky, návštěvy restaurace apod.), platí pro ně již obecné podmínky pro vstup a pobyt.

 

Slovinsko - tranzit

https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/covid_19_informace_pro_ceske_obcany.html

https://www.slovinsko.travel/covid-19-aktualizace-122022

- na vyžádání nutno předložit důkaz, že se jedná pouze o tranzit- tranzit bez zastavení (s výjimkou nutné zastávky např. na WC) 

- na tranzit přes území Sloviska maximálně 12 hodin

- lze využít všechny mezinárodní přechody, seznam zde: 

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic

- dopravní informace https://promet.si/portal/sl/razmere.aspx

 

 

Zde si lze stáhnout Váš očkovací certifikát nebo certifikát o prodělání covidu nebo o výsledku testu:
https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni

Od 1.6.2021 platí nový formát certifikátu, máte-li starší, je potřeba si stáhnout novou verzi. Na stránkách naleznete platné certifikáty ne starší než 180 dnů. Upozorňujeme, že přihlášení prostřednictvím jednorázového hesla je umožněno pouze do konce roku 2021. Od 1.1.2022 bude možné přihlášení výhradně prostřednictvím eidentity. Zde je návod k jejímu zřízení: https://chciidentitu.gov.cz/

 

Otázky a odpovědi k certifikátům:

https://koronavirus.mzcr.cz/caste-otazky-a-odpovedi/

 

APLIKACE TEČKA A ČTEČKA =  digitální certifikát EU v mobilním zařízení

Z Google Play nebo Apple Store si můžete do svého chytrého zařízení nainstalovat aplikaci Tečka a čTečka.

Tečka slouží k uložení certifikátů a aktualizuje validační pravidla i podpisové certifikáty států EU. Jednoduše řečeno si do mobilu uložíte certifikáty ve formátu vhodném pro EU a to nejen ten Váš, ale v případě, že chcete a ony svolí, i dalších osob, a můžete je tak mít neustále při sobě. V případě, že si je stáhnete přímo z https://ocko.uzis.cz/, údaje se pravidelně aktualizují. Certifikát nahraný prostřednictvím eIdentity nebo prostřednictvím SMS z OCKO UZIS lze z Tečky také stáhnout. 

čTečka slouží k ověřování  platnosti certifikátů uložených nejen v Tečce, ale také těch papírových či v elektronické podobě např. v pdf a to prostřednictvím fotoaparátu (čtečky čárových kódů implementované v aplikaci).

V případě platného certifikátu se u jména osoby zobrazí zelená značka, stejně tak konkrétní platný certifikát je označen zeleně. Detail certifikátu je zobrazen v neutrálních barvách. Osoba bez platného certifikátu je označena červenou značkou, stejně tak neplatné certifikáty ve výpisu.  

 

Země dle míry rizka nákazy: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

 

Seznam akceptovaných antigenních testů ZDE

 

 

 

Dubrovník