Důležité! Doporučení ohledně hraničních přechodů

- nelze přecházet na hraničních přechodech pro malý pohraniční styk

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje české turisty, aby k přechodu hranic při cestách do Chorvatska přes Slovinsko používali výhradně mezinárodní hraniční přechody, nikoliv přechody, které jsou určené pouze malému pohraničnímu styku.

 

Za poslední období bylo zaznamenáno vícero pokusů o přechod slovinsko-chorvatské hranice i mimo mezinárodní hraniční přechody, např. na přechodu Meje-Žlogonje, který je určen pouze místním obyvatelům se zvláštním povolením a přes který je mezinárodní přeprava zakázána. Cestovatelé jsou z těchto přechodů navraceni zpět.

Státní hranici Chorvatské republiky mohou občané ČR překračovat pouze přes mezinárodní hraniční přechody, mapu těchto přechodů najdete zde.
 

Zdroj: web MZV ČR